Lentävä hevonen

Anna Kyrö:

Pegasos ja runon työhevonen

Lentävä hevonen.

Välineitä runoanalyysiin.

Toimittaneet Siru Kainulainen, Kaisu Kesonen & Karoliina Lummaa

Vastapaino 2007

Uudistuva runous...

Runouden suosio on noussut viime vuosina roimasti. Runot ovat levittäytyneet lukijoiden keskuuteen uusien pienkustantamojen ja runouteen keskittyvien lehtien sekä internetin ja muiden tiedotusvälineiden avulla. Elävä runous on jalkautunut ravintoloihin ja yleisötapahtumiin. Runous on huolehtinut hyvin tehtävästään kirjallisen ilmaisun edelläkävijänä. Se on kasvanut, uudistunut ja monipuolistunut.

vaatii uutta tulkintatapaa...

Tarve runouskäsityksen muuttamiselle on siis olemassa. Tätä tarvetta on tullut täyttämään nuorten runoilijoiden, tutkijoiden, kirjoittamisen opettajien ja kriitikoiden laatima artikkelikokoelma Lentävä hevonen. Teos on tarkoitettu lyriikan perusoppikirjaksi yliopistoihin ja työvälineeksi äidinkielen opettajille ja harrastajapiireille. Se koostuu artikkeleista, jotka lähtevät liikkeelle vakiintuneista lyriikan tutkimuksen kysymyksistä: teemasta, rytmistä, kuvakielisyydestä ja puhujuudesta. Tuttujen otsikoiden ja oppikirjamaisten määritelmien takaa löytyy runouden muutosta heijastelevia näkökulmia.

Teoksessa korostetaan runon monitulkintaisuutta, tulkinnan kokonaisvaltaisuutta ja tilannesidonnaisuutta sekä lukijan ratkaisevaa osuutta tulkinnassa. Omakohtainen vastaanottokokemus hyväksytään tulkinnan ja myös akateemisen tutkimuksen välineeksi. Runon aistimellista ja tunnepitoista vaikuttavuutta ei väheksytä, mikä on tavalliselle lukijalle - ja runoilijalle - ollutkin selvää. Samalla muistutetaan tarkan analyysin rikastuttavasta vaikutuksesta tulkintaan.

ja muuttaa maailmaa...

Analyysivälineiden esittelyssä vältetään itsetarkoituksellisuus ja korostetaan niiden käyttötarkoitusta. Mitallisuutta tarkastellaan tunnelman luojana ja kokonaisilmaisun osana, jos kohta runojalat esitelläänkin tunnollisesti. Havainnollisissa esimerkkianalyyseissa osoitetaan, kuinka kielikuvien uudistuminen tai totunnaisten kielikuvien uudet tulkinnat muuttavat kielen kannattelemia merkityksiä ja sitä kautta kulttuurisia käsityksiä.

ainakin vähän

Teos on tarkoituksensa mukaisesti oppikirjamainen. Se antaa runon työhevosensa kulkea varmaa käyntiaskelta yliopiston käytävää muistuttavalla raviradalla, joka kyllä toimii hyvin Pegasoksen kiitoratanakin. Pieni puisevuus muistuttaa terveellisesti siitä, että runo ylittää aina analyysinsa.

5.6.2007

Takaisin sivulle Lukurinki/Kirjaesittelyt