Bongaus 33

Tacitus, Germania. Suom. K.J. Hidén. Weilin & Göös, Helsinki 1904. Näköispainos Kirja kerrallaan, Helsinki 2004.

Varhainen maininta suomalaisista on ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla eläneen roomalaisen historioitsijan Publius Cornelius Tacituksen teoksessaGermania. Kansatieteellis-maantieteellinen kuvaus on julkaistu todennäköisesti vuonna 98. Fennit sijoitetaan siinä tunnetun luomakunnan ulkopuolelle yhdessä muutamien muiden heimojen kanssa, joille on ominaista siivottomuus ja velttous. ”Suomalaisten raakuus on erinomaisen suuri ja heidän köyhyytensä inhottava”, kertoo Tacitus. Jotakin hyvääkin on fennien elämänasenteessa: ”Mutta tätä elämää pitävät he onnellisempana kuin hikoilla pelloilla, vaivaantua talonpuuhissa ja toivon tai pelon vaiheella ajatella omaa ja muiden omaisuutta; huolettomina ihmisten suhteen, huolettomina jumalain suhteen he ovat saavuttaneet vaikeimman asian, nim. ett´ei heillä ole edes toivomisen tarvetta.”

Takaisin sivulle Bongaa Suomi!