Bongaus 11

Steve Stone, Pro Patria. Suom. Aila Meriluoto. Kustannus Pohjoinen 1989/1990.

Amerikkalainen runoilija ja kielitieteilijä Steve Stone tarttui suomalaisuuden kaikkein pyhimpään ja kirjoitti runoelman talvisodasta sen 50-vuotismuistovuodeksi. Teoksen taustat juontuvat 1950-60 –lukujen taitteeseen, jolloin Stone tuli Suomeen oppimaan kieltä ja perehtymään kirjallisuuteen ja kansaan. Hän oli erityisen kiinnostunut talvisodasta, jonka hän näki ilmentävän reaalipolitiikan ylittävää toivoa ja elämänuskoa. Hän halusi tehdä kotimaassaan tunnetuksi kirjallisuutemme välittämää kuvaa suomalaisuudesta. Tiedossani ei ole, kuinka se tavoite on toteutunut. Pro Patria -runoelma on julkaistu Suomessa kaksikielisenä. Stonen englanninkieliset runot ja Aila Meriluodon suomennokset kulkevat rinnakkain.

Runoelmaan sisältyy Paavo Rintalan kirjoittama laaja esipuhe, myös suomeksi ja englanniksi. Rintala seuraa kansallisen historiamme kehitystä talvisodan vuosista aikaan, jolloin ”reaalipolitiikka, edistysusko ja sosiaalisen kehityksen illuusio” murensivat sankaruuden, toivon ja elämänuskon tehokkaammin kuin sotavuodet.

Takaisin sivulle Bongaa Suomi!