Pääkirjoitus




Merilappilaisia Naisten äänessä


Suomalaisen Naisliiton verkkojulkaisussa Naisten äänessä on tällä hetkellä 747 suomalaisen naisen, naisvaikuttajan ja naisjärjestökentän toimijoiden pienoiselämäkertaa. 

Nämä naiset ovat omalta osaltaan olleet rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa ja heidän tarinansa on ollut julkaisemisen arvoinen.

Itse olen kirjoittanut 17 pienoiselämäkertaa ja olen keskittynyt lappilaisiin naisiin. Olen samalla tutustunut maakuntani historiaan ja ihmetellyt suu auki, miten vaikeissa elämäntilanteissä naiset ovat omalla sinnikkyydellään ja työnteollaan vaikuttaneet lappilaiseen yhteiskuntaan. Tästä esimerkkinä voin mainita kirjailija Tyyne Martikaisen, joka toi julkisuuteen partisaanisodan siviiliuhrit ja inkerinsuomalaisten vainot 1930-luvun Neuvostoliitossa.

Eduskuntavaalien 2019 tulos näyttää 94 naiskansanedustajaa. Me olemme jo tottuneet naisedustajiin kunnissamme ja eduskunnassa. Sata vuotta sitten oli naisten tehtävä monin verroin enemmän töitä raivatakseen paikkansa miesten hallitsemissa luottamustehtävissä. Kaikki naisasianaiset eivät suinkaan olleet säätyläiskodeista eivätkä kovin oppineitakaan.

Poliittisista vaikuttajista otan esille mm. torniolaisen sosialistien listalta valitun kauppias Saima Kallisen, opetusneuvos Yrjö Kallisen sisar, joka oli ensimmäinen nainen Tornion kaupunginvaltuustossa. Hänet valittiin vuonna 1918. Maininnan arvoisia ovat myös kemiläiset kansanedustajat SKDL:n Elsa Karppinen, Lapin läänin ensimmäinen naiskansanedustaja vuosina 1945-1948, ja sosialidemokraatti Hilda Herrala, kansakoulun käynyt ompelija, ja joka valittiin Lapin ensimmäiseksi naiskansanedustajaksi vuonna 1908 vaalipiirin ollessa tuolloin nimeltään Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri.

Kirjailijat Annikki Kariniemi, Martta Haatanen, Mirjam Kälkäjä ja Annikki Kariniemi -tutkija Marja L. Tuominen sekä runolaulaja Marina Takalo edustavat aluettamme. Lisää artikkeleita kuitenkin tarvitaan tulevien tutkijoiden käyttöön. Missä piilee teollisuuspaikkakuntamme ammattiyhdistysliikkeessä olevat aktiiviset naiset?


Mikä on Naisten ääni?


Suomalaisen Naisliiton verkkojulkaisun Naisten äänen avulla halusi Naisliitto tietoa naisten elämästä ja heidän vaikutuksestaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä tavalla Naisliitto halusi nostaa itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Suomea monin eri tavoin rakentaneita naisia näkyviin.

Naisliitto haluaa verkkojulkaisun avulla saada ihmiset ymmärtämään, että meistä jokainen voi vaikuttaa yhteiseen Suomeemme.

Päämääränä on lisätä tutkijoiden ja toimittajien käytettävissä olevaa tietoa naisista ja siksi ainesto tallennetaan SKS:n arkistoon.

Naisten äänessä on ruotsinkielinen Kvinnor berättar -sivusto, jossa julkaistut artikkelit ovat samassa tietokannassa suomenkielisten artikkeleiden kanssa.

Hankkeen rahoittajia ovat mm. Svenska Kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomi 100 Finland ohjelma.


Lue naisten elämäkertoja ja kirjoita verkkojulkaisuun!


http://www.naistenaani.fi/


Tornio 24.4.2019

Raili Ilola