Liity jäseneksi
JäsenhakemusJos lomake ei toimi selaimellasi, voit ladata
tästä ilmaisen Chrome-selaimen.

TIETOSUOJA
Tietosuojaturvalain mukaisesti yhdistys kerää yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) kohdan 11 vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
JÄSENREKISTERIÄ hoitaa yhdistyksen sihteeri Elsa Partala, Kemi.